Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ người dùng khi họ đăng ký tài khoản, đăng nhập, hoặc thực hiện các giao dịch trên trang web. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập may là tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán và các chi tiết khác liên quan đến giao dịch.

Các thông tin cá nhân này được chúng tôi thu thập để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, và cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web.

1.1. Tài khoản

Khi tạo tài khoản trên trang web, chúng tôi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và mật khẩu. Chúng tôi lưu trữ thông tin này để giúp người dùng truy cập vào tài khoản của mình và quản lý các hoạt động trên trang web.

Mật khẩu của người dùng được mã hóa và chúng tôi khuyến nghị người dùng không tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ ai.

  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin tài khoản của người dùng với bên thứ ba.

1.2. Giao dịch

Khi người dùng thực hiện mua hàng hoặc các giao dịch khác trên trang web, chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến đơn hàng, bao gồm thông tin về sản phẩm, số lượng, giá trị và phương thức thanh toán.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý đơn hàng, giao hàng và liên hệ với người dùng liên quan đến giao dịch.

1.3. Cookies

Trang web sử dụng cookies để thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của người dùng. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của người dùng và gửi lại cho trang web mỗi khi người dùng truy cập vào đó.

  • Cookies giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập và tương tác của người dùng trên trang web
  • Người dùng có thể từ chối cookies hoặc cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookies. Tuy nhiên, việc từ chối cookies có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm trực tuyến của người dùng.